Copyright © 2015 csk-zemneprace.sk. Všetky práva vyhradené.

CSK, spol. s r.o.
Prístavná 10/4
851 01 Bratislava

Tel: + 421 2 / 582 71 569
Fax: + 421 2 / 582 71 569
Mobil: + 421 903 / 412 952

E-mail:
cskzemneprace@centrum.sk
csk@vnet.sk

Úvod     |     Ponuka     |     Cenník     |     Referencie     |     Kontakt

Referencie

Úvod

Ponuka

Cenník

Referencie

Kontakt

SCONTO nábytok Bratislava Pharos
Skrívka ornice, príprava pláne na nivelizáciu. Rok 2014-2015
Beacom Ray, sesterská firma J - T Devín, r. 2008
Búracie práce, demolácia radovej zástavby
Karlova ves, r. 2007
Výkop stavebnej jamy pre firmu M-stav, s.r.o.
Dlhé Diely, r. 2007
Výkop stavebnej jamy pre firmu Hant, s.r.o.
Hodžovo námestie, Bratislava, r. 2006
Rôzne práce pre firmy Hant s.r.o., Intermont s.r.o., výkop Hodžovo námestie
BSS, s.r.o. Vajnorská ulica, r. 2006
Dlhé Diely, r. 2005
Výkop stavebnej jamy pre bytovú jednotku Dlhé Diely pre firmu Kozáček
Skanska - tunel Sitina a ďalšie práce pre firmy Chemkostav, Combin Štiavnica, Cesty Nitra, r. 2004
Demolačné práce, r. 2003
Pre firmu REDOM s.r.o. demolačné práce starej opravovne na Pribinovej ulici
Podunajské Biskupice, r. 2003
Výkop stavebnej jamy + pilotáž firma REDOM Podunajské Biskupice
Vykonávanie prác pre firmy Unistav Budmerice, Slovdekra, Kodos, SA Špeciálne činnosti, r. 2002
Obchodná ulica, r. 2001
Firme Intermont sme realizovali búracie práce s výkopom stavebnej jamy na Obchodnej ulici.
Strabac, s.r.o. búracie práce.
Práce pre firmu HOLCIM - Rohožník výkop + pilotáže, r. 2000
Práce pre firmu S.O.F. Herceg, r. 1999
Práce pre firmu Rebau, výkop a výstavba Hotela Barónka Rača, r. 1998
Župné námestie, Business Centrum, r. 1996
Pre firmu RENOS Župné námestie Business Centrum, výkop stavebnej jamy
Dlhé Diely, r. 1995
Pre firmu RENOS výkop stavebnej jamy, príprava pre obytné domy Dlhé Diely
Podzemné garáže Petržalka, r. 1994
Pre firmu RENOS výkop stavebnej jamy pre podzemné garáže Petržalka
Výkop stavebnej jamy SPP, r. 1993
Búracie práce pre firmu RENOS + výkop stavebnej jamy SPP, bývalá výrobňa svietiplynu